Pszichológiai konzultáció - Egyéni tanácsadás

A pszichológiai konzultáció folyamata:

Tanácsadó szakpszichológusként egészséges emberekkel foglalkozom, akik életük valamely szakaszában elakadtak, krízisbe kerültek, vagy szeretnék jobban megismerni, kiteljesíteni önmagukat. Egy klasszikus tanácsadási folyamat 6-10 alkalomból áll, ha mélyebb önismereti kérdésről van szó, akkor több hónap is lehet az együttműködés, illetve ameddig igény van rá, és a kliens hasznosnak találja.

A módszerről:

Minden konzultáció keretét a Rogers-féle személyközpontú szemlélet adja, mely a transzperszonális pszichológiát megalkotó humanisztikus pszichológia klasszikus és legsikerültebb gyakorlati megvalósulása. A szemlélet három alapvető jellemzője a segítő hitelessége, a kliens felé történő feltétel nélküli pozitív elfogadása és empátiája. Ez a "rogersi hármas" azóta minden terápiás módszer alapja lett, de a személyközpontú tanácsadásban / terápiában alkalmazzuk őket a legtisztább formában. A hangsúly nem a formális módszereken hanem magán a kapcsolaton van, így a segítő képzettsége és gyakorlata mellett elsődleges szerepet kap a személyisége és saját hitelessége.

A humanisztikus pszichológia a tudományok posztmodern irányzatának megfelelően elveti az egyoldalú tudományosságot és holisztikus szemlélettel tekint az emberi lélekre, ahol megjelenik az egyén szubjektív világának tisztelete. A hangsúly a magasabb emberi törekvéseken, önmegvalósításon, a teljességgel működő személyiség megvalósításán és a teljes élet megélésén van, a humán potenciál megléte a lehetőségek kihasználására és a határok kitágítására ösztönöz.

Mivel minden ember lelkivilága egyéni univerzum, ezért mindenki saját maga az élete szakértője, a segítő csupán asszisztens az önfeltárásban és abban, hogy belső erőforrásainkat ismét fejlődésünk és problémamegoldásunk szolgálatába tudjuk állítani és egyéniségünk és egyediségünk kibontakoztatásával meg tudjuk élni igazi önmagunkat.

A humanisztikus szemlélet és a személyközpontú megközelítés óvakodik a patologizálástól, kórképek keresésétől és a diagnózis felállításától és egyáltalán mindenféle sémák alapján történő kategorizálástól. A lelki zavar helyett itt a problémával megküzdő személy áll a középpontban, és a segítő a személy egyedi, csak rá jellemző működésmódját és élményvilágát próbálja megismerni.

Építünk az egzisztenciális pszichológia főbb megközelítési módjára is, ahol döntéseink szabadságára és azt ezt illető felelősségre, továbbá az élet értelmének megtalálására helyezzük a hangsúlyt. Az egzisztenciális tanácsadás esetében a segítő legfőbb ereje a hitelességben, spontaneitáson és becsületességen alapul.

Közel áll hozzám Feldmár András pszichiáter ORTTM módszere is, aki az akkor nagyon újszerű, de nagyon is korszellembe illeszkedő nézeteiről (anti-pszichiátria mozgalom) híres humanisztikus orvos-pszichiáter-pszichológus R. D. Laing tanítványa és barátja volt. Feldmár úgy fogalmazott, hogy ez a kapcsolat két ember igazi találkozása az "itt és most"-ban és a kapcsolat erőssége miatt transzcendens élményeket tartogathat. Alapszemlélete szerint a kliens nem megjavítandó tárgy, hanem egy elfogadandó személy, aki eltévedt mások vágyainak teljesítése közben.

Az ORTTM terápia lényege:

"Amikor elveszítettük a kapcsolatunkat azzal a szellemmel, ami minket él - éltet, amiben mi egyek vagyunk, aminek mi csak apró részei vagyunk, akkor elveszítettük az eksztázis élményét is, és ami marad az csak házimunka, feladat, a túlélés unalmas gyötrelmei. A terápia addig nem nyugodhat, amíg meg nem találjuk azt az élményt, amiből minden vallás eredt: nem vagyunk bőrzsákba nyomorított izolált különálló lények; összetartozunk, és van egy közös tudat, vagy szellem, aminek szüksége van ránk, egy nagy hullámban vízcseppek vagyunk és átfolyunk egymáson, összekeveredünk egymással. Nem vagyunk egyedül soha..."

(Feldmár András)