Peace, Love & Freedom: Az encounter csoportokról

Képzeljünk el egy olyan szabad világot, ahol szeretet, béke és megértés uralkodik! Egy olyan világot, ahol az emberek hitelesen, nyíltan és játszmák nélkül tudnak egymáshoz kapcsolódni! Egy olyan világot, ahol tiszteletet és támogatást kapunk a kibontakozáshoz, és ahol az emberek egymást inspirálva hatnak egymásra, építve ezzel belső világukat és ezáltal az egész világot. (Óhatatlanul John Lennon Imagine című dala jut eszembe erről!) :)

Valójában vannak ilyen világok, igaz, éppen a konfrontáció és az álarcok lehullása segít minket magunkhoz és másokhoz közelebb. A rogersi személyközpontú / encounter csoportok a hippi-korszakként ismert ellenkultúra Amerikájában virágkorukat élték (inspirálva a humanisztikus pszichológiát és fordítva), és a mai napig léteznek.

(Magyarországon zárt illetve nyitott csoportok várják az érdeklődőket melyekhez csatlakozni lehet, a Cross Cultural Communication Workshop - Kultúrák Közötti Találkozó, mely Carl Rogers 1986-os Magyarországi encounter csoportjának "jogutódja", évente kerül megrendezésre és több napos, illetve egy hetes rendezvény keretében várja a résztvevőket.)

Az „encounter" szó maga találkozást jelent. A különböző személyes világok mély és megismételhetetlenül egyedi találkozását, de egy másik személy képében találkozást önmagunkkal is, és ahol gyakran egységélményt is átélhetünk, fejlődhetünk.

A csoportok működése és hatékonysága lényegében az egyszerűségében rejlik, mivel nincs struktúra, a felelősség a miénk. A csoporttagok körben ülnek, és teljes szabadsággal rendelkezik mindenki, bárki bevihet bármilyen témát és hozzászólhat (vagy ha úgy dönt, akkor természetesen végig csöndben is maradhat), de bármit tesz a csoporthoz, mindennek következménye van - így modellezi le a társadalomban lévő személyközi működéseket.

A csoporttá formálódás kezdeti nehézségei után (pl. kezdetben nem mindenki számára könnyen elfogadható, hogy a csoportfacilitátor nem avatkozik bele a folyamatba, "csupán" facilitálja azt, és sokan kezdetben nem tudnak mit kezdeni ezzel a szabadsággal) az "itt és most" helyzetében kibontakozik valami, ami hiteles, építő, segítő, olykor konfrontáló, de mindenképpen megismételhetetlen. A folyamat során a csoporttagok visszajeleznek, olyan őszinteséggel, nyíltsággal - és játszmák nélkül -, melyet a „kinti világban” kevésbé szoktunk meg. Miután a bizalom légköre kialakult, a tagok mély empátiával és elfogadással tudnak kapcsolódni egymáshoz a tapasztalatok és a vélemények megosztása során.

A rogersi szellemnek megfelelően teljes egyenrangúság és demokrácia jellemzi a csoportokat, ezért a facilitátorok nem vezetik a csoportot, legfeljebb segítik, facilitálják annak működését, miközben maguk is a csoport tagjaivá válnak.

A csoport az itt és most megélésén és az érzelmek szabad kifejezésén alapul. Az ülések során a kinti világban felépített álarcok fokozatosan széttörnek, a csoport ugyanis a hitelesség fenntartását követeli, és az idő múlásával nem tudja elfogadni, hogy valaki közülük ne önmaga legyen, hanem maszkot viseljen. Az egymás iránt mutatott elfogadás miatt a csoporttagok szabadon megmutathatják magukat, és azáltal, hogy terepet kapnak a kibontakozáshoz, a személyiség fejlődésnek indul, lehetővé válik, hogy a tagok azzá váljanak, akik ők maguk valójában, a teljes szabadságuk birtokában.

Természetesen a jelen hiteles megélése közben pozitív és negatív érzelmek is kifejezésre jutnak, ahogy a tagok hitelesen, autentikusan igyekeznek megmutatni önmagukat, melyek nagyon sokat segítenek az önismeret fejlődésében. Az önelfogadás – ahogy egy egyéni tanácsadás során - itt is a változás kezdetét jelenti.

A csoporttagok a csoportüléseken kívül is segíteni próbálják egymást, ennek gyógyító hatása van. Segítik, támogatják egymást akkor is, amikor valaki önmagát igyekszik kifejezni. Alap encounternek hívjuk, hogy a csoporttagok sokkal szorosabban kapcsolódnak egymáshoz mint a hétköznapokban, sokkal inkább érzik egymás valódi lényét, valódi találkozások történnek. Ez a csoportélmény a legközpontibb, a legintenzívebb és leginkább változást hozó aspektusa.

A hitelesség alapfeltétel, a facilitátor is hitelességre törekszik, máskülönben negatívan befolyásolja a csoportfolyamatot, továbbá óvakodik a demokratikus működés veszélyeztetésétől, vagyis pl. a tagok viselkedésének analizálásától. A spontaneitás a legértékesebb elem, így a tervezett eljárásokat is kerüljük, ha mégis sor kerül rájuk, a csoporttagok közösen döntenek róluk.

Rogers hitte, hogy az encounter csoportokban történő új élmények, találkozások és a hatásukra bekövetkező személyiségváltozások nyomán a világ valóban egyre nyitottabb és jobb hellyé válhat.

A hazai encounter mozgalom részeként induló nyitott csoportom első alkalma 2018. szeptemberében várható.
A csoport nyitottságából kifolyólag bármikor lehet csatlakozni, várhatóan a csoportösszetétel is változó lesz az alkalmakat tekintve.