Peace, Love & Freedom: Az encounter csoportokról

A pszichológiai módszerekhez kötődő önismereti élményeim közül a legmeghatározóbbak az encounter csoportokhoz kapcsolódnak, ahol az "itt és most" csodálatos varázsában minden és bármi megtörténhet.

Egy minél szabadabb és jobb világ megteremtése az egyénen belül kezdődik, és ezekben a csoportokban kíméletlenül őszintén és mélyen találkozhatunk másokkal és önmagunkkal - amennyiben valóban merjük is beleengedni magunkat. (Maga az "encounter" szó is találkozást jelent.)

A csoport működése és hatékonysága lényegében az egyszerűségében rejlik, mivel nincs struktúra, bárki mondhat, tehet bármit - a teljes felelősség "súlya" mellett, persze. A folyamatok tökéletesen lemodellezik a kinti világban történő folyamatokat - azzal a különbséggel, hogy a jelenlét ereje - ezalatt azt is értve, hogy odaszánjuk magunkat - több megoldást is kínál megannyi szinten, a csoportban is, és a saját életünk számtalan dimenziójára vetítve is. Ha valóban, teljesen ott vagyunk, csodálatos, ahogy különböző szinteken és árnyalatokban jelennek meg saját önismereti témáink, és ahogy azok megoldásaihoz is megkapjuk a következő lépést. Az is bámulatos szokott lenni számomra, hogy amire igazán, nagyon gondolok, az megjelenik a csoportban is.

A csoportfolyamat során az álarcok széttörnek, és könnyen megtapasztalhatjuk, hogy szeretve vagyunk, pont olyannak, amilyenek vagyunk.
Rogers hitte, hogy az encounter csoportokban történő új élmények, találkozások és a hatásukra bekövetkező személyiségváltozások nyomán a világ valóban egyre nyitottabb és jobb hellyé válhat.

Jelenleg két intenzív, több napos, nyílt csoport-lehetőségről tudok Magyarországon, melyekhez bárki csatlakozhat (jelenleg már nem szoktam facilitálni egyiket sem, résztvevőként szoktam jelen lenni a CCC-n.):

- Cross Cultural Communication Workshop / - Kultúrák Közötti Találkozó (CCC): évente egyszer egy hetes tábor formájában kerül megrendezésre Pécsen, Carl Rogers 1986-os Magyarországi encounter csoportjának emlékére.

- Encounter Napok (régen Personal Power Workshop): A Rogers Központ szervezésében évente kétszer, tavasszal és ősszel tartják meg Budapesten.