Szeretettel üdvözöllek!

Minden bizonnyal Te is észleled, kedves Látogató, hogy a természetből és önmaga teljességéből saját magát kirekesztő ember materiális emberképe és világnézete végleg zsákutcába jutott. Egyre inkább érezzük a mindennapi életben is, hogy test, lélek és szellem egymástól nem szétválasztható, legyen szó orvostudományról, lelki segítésről, vagy éppen a vállalati életről, ahol szintén elterjedőben van a holisztikus szemlélet. A felvilágosodás idejéből hozott gondolkodás, mely szerint az egészet szedjük szét darabjaira és úgy értsük meg, analizáljuk, a kvantumfizika által is hozott tudományos forradalom óta egyre kevésbé tűnik elfogadhatónak, hiszen még a csoportok működésének elvéből is tudjuk, hogy a részek összessége minőségileg mindig magasabb szintet alkot, mint az apró részek külön-külön. Ahogy az emberi szervezet sem gyógyítható meg ténylegesen csak egy-egy részére koncentrálva, úgy a lélekkel történő munka is holisztikus megközelítést kíván. Így manapság egyre inkább az egész felől próbáljuk megközelíteni és megérteni a világot, nem csupán az eszünkre, hanem a szívünkre, intuíciónkra is támaszkodva. Ezzel párhuzamosan egyre többen lépnek ki a "Mátrixból", és kezdenek felelősséget vállalni tudatosságukért, életükért.

Ebben az új világban a pszichológia sem építkezhet az egyoldalúan racionalitás-túlsúlyú gondolkodásra, a negyedik erőirányként számontartott transzperszonális pszichológia a nyugati közgondolkodásba is igyekszik visszaemelni a spiritualitást, mely segíthet egy egészségesebb ember- és világkép megteremtésének előmozdításában. A transzperszonális pszichológia tudományos eszközökkel kutatja a személyiség spirituális dimenzióját, magába foglalja a jungi analitikus pszichológiától kezdve a humanisztikus, pozitív és az egészségpszichológia vívmányait, de integrálja a keleti filozófia és őseink bölcsességeinek értékálló tapasztalatait és tanításait is. Úgy gondolom, hogy a pszichológia leginkább ezen irányzat segítségével képes a jelenkori, materiális világba beleszűkült ember problémáinak orvoslására, és a további legintenzívebb fejlődés is a pszichológia ezen ágán fog mutatkozni.

Az emberi lélekkel történő holisztikus munkához számomra a személyközpontú szemlélet és megközelítés a leginkább megfelelő, mivel itt nincsenek szigorú struktúrák, így a személyiség kibontakozása a külső világhoz nagyon hasonló dinamikákkal mehet végbe - természetesen megsegítve a megfelelő feltételek megteremtésével. A módszerben való bizalmam miatt a szakmai identitásomat tekintve elsősorban személyközpontú segítőnek vallom magam. A személyközpontú szemlélet ugyanis nem másokhoz kíván viszonyítani a megismerés során, hanem önmagunk teljességében, egyedi szubjektív valóságunk elismerése által kíván megismerni. A rogersi hármas (empátia, feltétel nélküli elfogadás és a hitelesség) segítségével olyan légkört teremtünk, melyben le tudjuk tisztítani, ami nem tartozik hozzánk, és a bennünk lévő potenciálok ki tudnak bontakozni, valóban önmagunkká válhatunk. A folyamat során fokozatosan megtapasztaljuk, hogy egyre inkább szabadok vagyunk abban, hogy önmagunk legyünk, a merev struktúrákból pedig a rugalmasság és a szabadság felé mozdulhatunk el.

Az önismereti munkának nincs vége, ez egy folyamat, ahogy a világ folyamatosan változik kívül és belül (már ha kívül és belül elválasztható ugye, egyáltalán... - szerintem nem, de ez egy másik kérdés). A lényeg ebben a folyamatos változásban való egyensúlykeresés, "szörfölés a hullámokon", mely egyensúly leginkább a szívünk, a lelkiismeretünk hangjával cseng össze. Legyen az akár keleti meditáció vagy nyugati, a kapcsolat gyógyító, transzformáló erejére támaszkodó tanácsadás / terápia, a lényeg, hogy dolgozz magadon! Ha leporolod a saját puzzle darabodat és beteszed a helyére, a világ is hozzád tud illeszkedni. Ez ilyen egyszerű.
"A világ pedig csak belülről változhat meg." - mondja Eckhart Tolle.
Talán még soha nem volt ilyen nagy szükség arra, hogy ezt egyre többen felismerjük!

Ha segítségre, inspirációra van szükséged ebben a folyamatban, szeretettel állok rendelkezésedre!

Britta