Pozitív pszichológia

A második világháború után érdekelni kezdte a kutatókat, hogy hogyan lehetséges az, hogy néhányan a szörnyű csapások ellenére is megőrizték integritásukat, céljaikat és mentális egészségüket, sőt, a problémák megedzették és pozitív irányba formálták személyiségüket és bekövetkezett a krízis utáni növekedés.

Ezt követően az orvostudományban – és a pszichológiában – hatalmas változások mentek végbe és paradigmaváltás következett be: Antonovsky kimondta, hogy nem az a kérdés, hogy miért betegedünk meg, hanem az, hogy a nyilvánvaló patológiás feltételek ellenére miért maradunk egészségesek!
Így a mentális betegségek gyógyítására fókuszáló betegség-modell mellett/helyett megjelent a prevenció, a megelőzés fontossága (egészségpszichológia) és megkezdődött azon faktorok tudatos kutatása és erősítése, melyek elősegítik a személyes jóllétet és védelmet nyújtanak a mentális betegségekkel szemben.

Bár a pozitív pszichológia fogalmát Seligman és Csíkszentmihályi ezredfordulón történő munkásságához szokás kötni, gyökerei a hatvanas évekbeli USA-ba nyúlnak vissza: a mindannyiunkban ott rejlő fejlődési potenciálokat hangsúlyozó humanisztikus pszichológia alapjain bontakozott ki, mely a patológiák, problémák feltárása és kijavítása helyett az emberi erősségeket és a fejlődés lehetőségeit keresi és hangsúlyozza.
Ma már teljesen természetes, de akkor nagy felfedezésnek számított, hogy a pozitív szemlélet mentálisan és fizikailag is képes egészségesebbé, sikeresebbé tenni, jobb életminőséget és magasabb szubjektív jóllétet előidézni, és a humán erősségek ellenállóvá tesznek a mentális (és fizikai) betegségek kialakulásával szemben.

A pozitív pszichológia tehát tudományos eszközökkel vizsgálja a humanisztikus pszichológia által felvetett legfőbb témákat (fejlődés, önmegvalósítás, kiteljesedés, képességeink teljes kihasználása, jóllét minőségének fejlesztése).

A főbb témák:
- Elégedettség (és szubjektív jóllét) vizsgálata a múltat illetően
- Boldogság és flow-élmény megélése a jelenben
- A remény, optimizmus, spiritualitás és a hit hatásai a jövőt illetően
- Pozitív személyiségjegyek és erősségek azonosítása és fejlesztése
- A pszichológiai immunrendszer fogalma, mely képessé tesz a nehézségekkel való pozitív megküzdésre és az azt eredményező növekedésre, fejlődésre, a bennünk rejlő lehetőségek kibontakoztatására.

A pozitív pszichológia az élet pozitív aspektusait hangsúlyozza. Ahogy mondják; „a boldogsághoz vezető út nem létezik, a boldogság maga az út”, vagyis nagyon sokféleképpen lehet viszonyulni a körülöttünk lévő eseményekhez, és rajtunk múlik, hogy mit hozunk ki egyes helyzetekből.