Jungi analitikus pszichológia

Jómagam NEM vagyok képzett jungi terapeuta, de szakmai utamat jelentősen befolyásolták olvasmányaim Jungtól, aki lerakta a transzperszonális pszichológia alapjait is.

C. G. Jung analitikus pszichológiája Freudéhoz hasonlóan mélylélektani iskola, ám nem csupán pszichológiai, hanem egyben spirituális rendszer is. Freudnak nagyon sokat köszönhetünk, de az ő elméleteire még igen nagy hatással voltak Darwin elméletei, így az ösztönelméletek. Ezzel szemben Jung megelőzve a korát - melyben nem is igazán értették - a humanisztikus és a transzperszonális pszichológia előfutárának tekinthető. Ő használta először a "transzperszonális" szót az 1930-as évek elején és ő emelte be a pszichológiába a kultúrafüggetlen ősi szimbólumok, az archetípus-tan, a kollektív tudattalan, a szinkronicitás* és az individuáció** elméletét, továbbá ő volt az első nyugati terapeuta, aki igazolta a transzperszonális tapasztalatok fontosságát a pszichés egészség szempontjából. Úgy vélte, hogy a psziché képes az öngyógyításra és az önmegvalósításra is.

* jelentésbeli egybeesések - amikor úgy érezzük, hogy nem véletlenül történnek a dolgok, és több helyről is ugyanazt az információt kapjuk egyszerre

** személyes kiteljesedési folyamat - spirituális fejlődés, a Selbst vagyis legmélyebb, valódi önmagunk megvalósításának folyamata