Szeretettel üdvözöllek!

Bemutatkozó videó

Bogdán Brigitta vagyok, transzperszonális szemléletű pszichológus, végzettségem szerint munka- és szervezetpszichológus, krízistanácsadásra szakosodott tanácsadó szakpszichológus, személyközpontú tanácsadó,life és business coach.

Minden bizonnyal Te is észleled, kedves Látogató, hogy a természetből és önmaga teljességéből saját magát kirekesztő ember materiális emberképe és világnézete végleg zsákutcába jutott. Egyre inkább érezzük a mindennapi életben is, hogy test, lélek és szellem egymástól nem szétválasztható, legyen szó orvostudományról, lelki segítésről, vagy éppen a vállalati életről, ahol szintén elterjedőben van a holisztikus szemlélet. A felvilágosodás idejéből hozott gondolkodás, mely szerint az egészet szedjük szét darabjaira és úgy értsük meg, analizáljuk, a kvantumfizika által is hozott tudományos forradalom óta egyre kevésbé tűnik elfogadhatónak, hiszen még a csoportok működésének elvéből is tudjuk, hogy a részek összessége minőségileg mindig magasabb szintet alkot, mint az apró részek külön-külön. Ahogy az emberi szervezet sem gyógyítható meg ténylegesen csak egy-egy részére koncentrálva, úgy a lélekkel történő munka is holisztikus megközelítést kíván. Így manapság egyre inkább az egész felől próbáljuk megközelíteni és megérteni a világot, nem csupán az eszünkre, hanem a szívünkre, intuíciónkra (jobb agyféltekénkre) is támaszkodva. Ezzel párhuzamosan egyre többen lépnek ki a "Mátrixból", és kezdenek felelősséget vállalni gondolkodásukért, életükért.

Ebben az új világban a pszichológia sem építkezhet továbbra is az egyoldalú nyugati racionalitás-túlsúlyú gondolkodásra, a negyedik erőirányként számontartott transzperszonális pszichológia a nyugati gondolkodásba is igyekszik visszaemelni a spiritualitást, mely segíthet egy egészségesebb ember- és világkép megteremtésének előmozdításában. A transzperszonális pszichológia tudományos eszközökkel kutatja a személyiség spirituális dimenzióját, magába foglalja a jungi analitikus pszichológiától kezdve a humanisztikus, pozitív és az egészségpszichológia vívmányait, de integrálja a keleti filozófia és őseink bölcsességeinek értékálló tapasztalatait és tanításait is. Úgy gondolom, hogy a pszichológia leginkább ezen irányzat segítségével képes a jelenkori, materiális világba beleszűkült ember problémáinak orvoslására, és a további legintenzívebb fejlődés is a pszichológia ezen ágán fog mutatkozni.

Az emberi lélekkel történő holisztikus munkához a személyközpontú szemléletet és megközelítést tartom a legmegfelelőbbnek, szakmai identitásomat tekintve elsősorban személyközpontú segítőnek vallom magam, és csak másodsorban vagyok szakpszichológus. A személyközpontú szemlélet ugyanis magát az embert állítja középpontba, a személyközpontú konzultációk során pedig az empátia, feltétel nélküli elfogadás és a hitelesség hármasa által olyan légkört teremtünk, melyben a személyiség szabadon kibontakozhat. Ennek érdekében a folyamatos önismereti munka eredményeképpen magam is egyre inkább hitelesen vagyok jelen ezekben a kapcsolatokban, és azokat igyekszem egyre inkább a valódiság, hitelesség irányába mozdítani. A konzultációk során nem diagnózisokban gondolkodunk, hanem a másik fél minél teljesebb megértésére törekszünk. A folyamat során pedig fokozatosan megtapasztaljuk, hogy szabadok vagyunk abban, hogy önmagunk legyünk, és ezáltal korlátlan fejlődési lehetőségek nyílnak meg előttünk!

Carl Rogers, a személyközpontú tanácsadás és terápia atyja a humanisztikus pszichológia erőterében dolgozott, ő és kollégái munkássága nyomán teremtődtek meg a transzperszonális pszichológia alapjai. A humanisztikus pszichológusok mondták ki először, hogy az egészség több, mint a betegség hiánya, vagyis az ember alapvető szükséglete a fejlődés, növekedés és az önmegvalósításra való törekvés. Közös munkánk során ennek a szabadságnak kívánok teret adni, mely által megerősödhetsz önmagadban, és a merev struktúrákból a szabadság felé mozdulhatsz el, vagyis (ismét) önmagad lehetsz, és a saját életedet élheted! Ebben én úgy tudok segíteni, hogy támogatlak abban, hogy saját magad számára a legeredetibb, leghitelesebb, legigazibb megoldást találd meg, melyet csak Te érezhetsz meg igazán!

Saját személyes misszióm is egy emberhez és minden élőlényhez méltóbb világ megteremtéséhez való hozzájárulás, melyben szerepet kap segítői hivatásom és hitvallásom. Mindannyiunk közös, boldogabb világához és létállapotához szükséges az, hogy lehetőleg mindenki megtalálja a helyét önmagában, s ezáltal a helyét a világban is. Ehhez ajánlom fel segítségemet, és megtiszteltetés számomra ha segíthetek Neked ezen az úton, melyet fejlődésed érdekében teszel meg!

Üdvözlettel;

Britta