Szeretettel üdvözlöm!

Bemutatkozó videó

Bogdán Brigitta vagyok, transzperszonális szemléletű személyközpontú pszichológus, végzettségem szerint munka- és szervezetpszichológus, krízistanácsadásra szakosodott tanácsadó szakpszichológus, life és business coach. (Jelenleg a személyközpontú tanácsadó módszerspecifikus képzést végzem.)

Minden bizonnyal Ön is észleli, hogy a természetből és önmaga teljességéből saját magát kirekesztő ember materiális emberképe és világnézete végleg zsákutcába jutott. Egyre inkább magától értetődő a mindennapi életben is, hogy test, lélek és szellem egymástól nem szétválasztható, legyen szó orvostudományról, lelki segítésről, vagy éppen a vállalati életről, ahol szintén a holisztikus szemlélet kezdi megvetni a lábát. A felvilágosodás idejéből hozott gondolkodás, mely szerint az egészet szedjük szét darabjaira és úgy értsük meg, a kvantumfizika által hozott tudományos forradalom óta egyre kevésbé tűnik elfogadhatónak, hiszen a részek összessége minőségileg mindig magasabb szintet alkot, mint az apró részek külön-külön - ez egy csoport működéséhez hasonlítható. Ahogy az emberi szervezet sem gyógyítható meg ténylegesen csak egy-egy részére koncentrálva, úgy a lélekkel történő munka is holisztikus megközelítést kíván. Így manapság egyre inkább az egész felől próbáljuk megközelíteni és megérteni a világot, nem csupán az eszünkre, hanem a szívünkre, intuíciónkra (jobb agyféltekénkre) is támaszkodva. Ezzel párhuzamosan egyre többen lépnek ki a "Mátrixból", és kezdenek felelősséget vállalni gondolkodásukért, életükért.

Ebben az új világban a pszichológia sem építkezhet továbbra is az egyoldalú nyugati ész-túlsúlyú gondolkodásra, a negyedik erőirányként számontartott transzperszonális pszichológia a nyugati gondolkodásba is igyekszik visszaemelni a spiritualitást, mely segíthet egy egészségesebb ember- és világkép megteremtésének előmozdításában. A transzperszonális pszichológia tudományos eszközökkel kutatja a személyiség spirituális dimenzióját, magába foglalja a jungi analitikus pszichológiától kezdve a humanisztikus, pozitív és az egészségpszichológia vívmányait, de integrálja a keleti filozófia és őseink bölcsességeinek értékálló tapasztalatait és tanításait is. Úgy gondolom, hogy a pszichológia leginkább ezen irányzat segítségével képes a jelenkori, materiális világba beleszűkült ember problémáinak orvoslására, és a további legintenzívebb fejlődés is a pszichológia ezen ágán fog mutatkozni.

Az emberi lélekkel történő holisztikus munkához a személyközpontú szemléletet és megközelítést tartom a legmegfelelőbbnek (és a legtöbb ember által leginkább emészthetőbbnek), szakmai identitásomat tekintve elsősorban személyközpontú segítőnek vallom magam, és csak másodsorban vagyok (szak)pszichológus. A személyközpontú szemlélet ugyanis magát az embert állítja középpontba, a személyközpontú konzultációk során pedig az empátia, feltétel nélküli elfogadás és a hitelesség hármasa által olyan légkört teremtünk, melyben a személyiség szabadon kibontakozhat. Ennek érdekében magam is hitelesen, a legvalódibb (emberi) énemmel vagyok jelen. A konzultációk során nem diagnózisokban gondolkodunk, hanem a másik fél minél teljesebb megértésére törekszünk. A folyamat során pedig fokozatosan megtapasztaljuk, hogy szabadok vagyunk abban, hogy önmagunk legyünk, és ezáltal korlátlan fejlődési lehetőségek nyílnak meg előttünk!

Carl Rogers, a személyközpontú tanácsadás és terápia atyja a humanisztikus pszichológia erőterében dolgozott, ő és kollégái munkássága nyomán teremtődtek meg a transzperszonális pszichológia alapjai. A humanisztikus pszichológusok mondták ki először, hogy az egészség több, mint a betegség hiánya, vagyis az ember alapvető szükséglete a fejlődés, növekedés és az önmegvalósításra való törekvés. Közös munkánk során ennek a szabadságnak kívánok teret adni, mely által Ön megerősödhet önmagában, és a merev struktúrákból a szabadság felé mozdulhat el, vagyis (ismét) önmaga lehet, és a saját életét élheti! Ebben én úgy tudok segíteni, hogy támogatom Önt abban, hogy Ön az Ön számára legeredetibb, leghitelesebb, legigazibb megoldást találja meg - ezt pedig én nem érezhetem, csak Ön érezheti!

Saját személyes misszióm is egy emberhez és minden élőlényhez méltóbb világ megteremtéséhez való hozzájárulás, melyben szerepet kap segítői hivatásom és hitvallásom. Mindannyiunk közös, boldogabb világához és létállapotához szükséges az, hogy lehetőleg mindenki megtalálja a helyét önmagában, s ezáltal a helyét a világban is. Ehhez ajánlom fel segítségemet, és megtiszteltetés számomra ha segíthetek Önnek ezen az úton, melyet fejlődése érdekében tesz meg!

Üdvözlettel;

Bogdán Brigitta