Szeretettel üdvözlöm!

Bemutatkozó videó

Bogdán Brigitta vagyok, transzperszonális szemléletű diplomás pszichológus, krízistanácsadó szakpszichológus, life és business coach.

Minden bizonnyal Ön is észleli, hogy a természetből és önmaga teljességéből saját magát kirekesztő ember materiális emberképe és világnézete végleg zsákutcába jutott. Ennek hatásai egyéni szinten lelki zavarokban és spirituális útkeresésként egyaránt jelentkeznek.

A pszichológia negyedik erőirányaként számontartott transzperszonális pszichológia a szakma leggyorsabban fejlődő ága, mely - úgy vélem -, hogy amellett, hogy a pszichológiába gyakorlati szinten is visszaemeli a spiritualitást - segíthet egy egészségesebb ember- és világkép megteremtésének előmozdításában.

A transzperszonális pszichológia tudományos eszközökkel kutatja a személyiség spirituális dimenzióját, magába foglalja a jungi analitikus pszichológiától kezdve a humanisztikus, pozitív és az egészségpszichológia vívmányait, de integrálja a keleti filozófia és őseink bölcsességeinek értékálló tapasztalatait és tanításait is. Úgy gondolom, hogy a pszichológia leginkább ezen irányzat segítségével képes a jelenkori, materiális világba beleszűkült ember problémáinak orvoslására, és a további legintenzívebb fejlődés is a pszichológia ezen ágán fog mutatkozni.

Saját személyes misszióm is egy emberhez és minden élőlényhez méltóbb világ megteremtéséhez való hozzájárulás, melyben szerepet kap segítői hivatásom és hitvallásom. Mindannyiunk közös, boldogabb világához és létállapotához szükséges az, hogy lehetőleg mindenki megtalálja a helyét önmagában, s ezáltal a helyét a világban is. Ehhez ajánlom fel segítségemet a humanisztikus-személyközpontú, egzisztenciális, transzperszonális és pozitív pszichológia szemléletének alkalmazásával, és megtiszteltetés számomra ha segíthetek Önnek ezen az úton, melyet fejlődése érdekében tesz meg!

Üdvözlettel;

Bogdán Brigitta