Szeretettel üdvözlöm!

Bemutatkozó videó

Bogdán Brigitta vagyok, transzperszonális szemléletű személyközpontú pszichológus, krízistanácsadásra szakosodott tanácsadó szakpszichológus, life és business coach.

Minden bizonnyal Ön is észleli, hogy a természetből és önmaga teljességéből saját magát kirekesztő ember materiális emberképe és világnézete végleg zsákutcába jutott. Ennek hatásai egyéni szinten lelki zavarokban és spirituális útkeresésként egyaránt jelentkeznek.

A pszichológia negyedik erőirányaként számontartott transzperszonális pszichológia a nyugati gondolkodásba is igyekszik visszaemelni a spiritualitást, mely segíthet egy egészségesebb ember- és világkép megteremtésének előmozdításában. A transzperszonális pszichológia tudományos eszközökkel kutatja a személyiség spirituális dimenzióját, magába foglalja a jungi analitikus pszichológiától kezdve a humanisztikus, pozitív és az egészségpszichológia vívmányait, de integrálja a keleti filozófia és őseink bölcsességeinek értékálló tapasztalatait és tanításait is. Úgy gondolom, hogy a pszichológia leginkább ezen irányzat segítségével képes a jelenkori, materiális világba beleszűkült ember problémáinak orvoslására, és a további legintenzívebb fejlődés is a pszichológia ezen ágán fog mutatkozni.

Az ember holisztikus szemléléséhez a személyközpontú szemléletet és megközelítést tartom a legmegfelelőbbnek, szakmai identitásomat tekintve elsősorban személyközpontú segítőnek vallom magam, és csak másodsorban vagyok (szak)pszichológus. A személyközpontú szemlélet ugyanis magát az embert állítja középpontba, a személyközpontú konzultációk során pedig az empátia, feltétel nélküli elfogadás és a hitelesség hármasa által olyan légkört teremtünk, melyben a személyiség szabadon kibontakozhat. Ennek érdekében magam is hitelesen, a legvalódibb (emberi) énemmel vagyok jelen. A konzultációk során nem diagnózisokban gondolkodunk, hanem a másik fél minél teljesebb megértésére törekszünk. A folyamat során pedig fokozatosan megtapasztaljuk, hogy szabadok vagyunk abban, hogy önmagunk legyünk, és ezáltal korlátlan fejlődési lehetőségek nyílnak meg előttünk!

Rogers, a személyközpontú tanácsadás és terápia atyja a humanisztikus pszichológia erőterében dolgozott, ő és kollégái munkássága teremtették meg a transzperszonális pszichológia alapjait. A humanisztikus pszichológusok mondták ki először, hogy az egészség több, mint a betegség hiánya, vagyis az ember alapvető szükséglete a fejlődés, növekedés és az önmegvalósításra való törekvés. Közös munkánk során ennek a szabadságnak kívánok teret adni, mely által Ön megerősödhet önmagában, és a merev struktúrákból a szabadság felé mozdulhat el, vagyis (ismét) önmaga lehet, és a saját életét élheti!

Saját személyes misszióm is egy emberhez és minden élőlényhez méltóbb világ megteremtéséhez való hozzájárulás, melyben szerepet kap segítői hivatásom és hitvallásom. Mindannyiunk közös, boldogabb világához és létállapotához szükséges az, hogy lehetőleg mindenki megtalálja a helyét önmagában, s ezáltal a helyét a világban is. Ehhez ajánlom fel segítségemet a humanisztikus-személyközpontú, egzisztenciális, transzperszonális és pozitív pszichológia szemléletének alkalmazásával, és megtiszteltetés számomra ha segíthetek Önnek ezen az úton, melyet fejlődése érdekében tesz meg!

Üdvözlettel;

Bogdán Brigitta